0.00
0
  • Brak produktów w koszyku.
0.00
0
  • Brak produktów w koszyku.

1. Administratorem danych osobowych jest firma GRAWY.PL Mariusz Dziedzic.
Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzanych danych można skontaktować się z administratorem przy pomocy podanych poniżej danych kontaktowych:
Telefon: +48 665-350-660 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)
Adres email: grawy.pl@gmail.com
Adres pocztowy: Bistuszowa 161, 33-160 Ryglice.

2. Dane podane przez klienta podczas rejestracji lub składania zamówień, są niezbędne do pozostania klientem naszego sklepu. Dane służą do:
– zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta,
– obsługi zamówień,
– obsługi reklamacji w naszym sklepie,
– obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane, również poprzez formularz kontaktowy,
– kontaktowania się z klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
– celów podatkowych i rachunkowych,
– rozwiązywania problemów technicznych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana.

3. Dane nie będą udostępniane poza obszar Unii Europejskiej ani organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe będą jedynie przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, tj.: świadczących usługi księgowe, prawne, przewozu, kurierskie i inne dla Administratora, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienie sprzeciwu Klienta na ich przetwarzanie.

5. Klient posiada prawo do:
– dostępu do treści swoich danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania danych;
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędnym warunkiem umownym zawarcia umowy. Niepodanie lub wyrażenie żądania usunięcia danych w zakresie wymaganym przez Administratora, może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia.

8. Dane osobowe będą przetwarzane poprzez Administratora, jednak nie będą poddane przetwarzaniu w formie profilowania.

9. Administrator oświadcza, że przestrzega wyrażonych w RODO zasad:
– rzetelności i legalności,
– przejrzystości,
– ograniczenia celu,
– minimalizacji danych,
– prawidłowości,
– ograniczenia przechowywania,
– integralności i poufności,
– rozliczalności.

10. Wszelkie żądania osób, których dane dotyczą, rozpoznawane są niezwłocznie, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i zasobów Administratora. Maksymalne terminy załatwienia żądań wskazane są w RODO.

Wprowadź słowo kluczowe